Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2029 ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou prozatímní dohodou o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé ke změně uvedené dohody nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce