Kommissionens förordning (EG) nr 2836/2000 av den 22 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen