RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind aplicarea sistemului de consultanță agricolă definit la articolele 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului