RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-applikazzjoni tas-Sistema Konsultattiva għall-Farms kif definita fl-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009