KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par saimniecību konsultatīvās sistēmas piemērošanu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 12. un 13. pantu