KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 12 ir 13 straipsniuose apibrėžtos ūkių konsultavimo sistemos taikymo