KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maatilojen neuvontajärjestelmän soveltamisesta sellaisena kuin järjestelmä määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 12 ja 13 artiklassa