Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]$