2006/597/EB: 2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą 2007–2013 m., sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3480)