2006/597/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella vuosina 2007–2013 saavista alueista (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3480)