2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2016/1595 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį