Opinia Komisji z dnia 14 października 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem ciśnieniowego reaktora ciężkowodnego Ågesta położonego niedaleko Sztokholmu w Szwecji (Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)2019/C 351/04