Γνώμη της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του αντιδραστήρα πεπιεσμένου βαρέος ύδατος της Ågesta, που βρίσκεται κοντά στη Στοκχόλμη (Σουηδία) (Το κείμενο στη σουηδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)2019/C 351/04