Udtalelse fra Kommissionen af 14. oktober 2019 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved demonteringen af tungtvandsreaktoren Ågesta beliggende nær Stockholm i Sverige (Kun den svenske udgave er autentisk)2019/C 351/04