Stanovisko Komise ze dne 14. října 2019 k plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v důsledku demontáže tlakového těžkovodního reaktoru v Ågestě poblíž Stockholmu ve Švédsku (Pouze švédské znění je závazné)2019/C 351/04