Становище на Комисията от 14 октомври 2019 година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци, възникнали при демонтирането на тежководен реактор от корпусен вид Ågesta, намиращ се близо до Стокхолм, Швеция (автентичен е само текстът на шведски език)2019/C 351/04