SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 791/98 van André LAIGNEL aan dee Raad. Initiatief om de arbeidstijd in heel de Europese Unie op 35 uur per week te brengen