Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities op zijn bijeenkomst van 18 juni 2010 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.092 (2) — Badkamersanitair — Rapporteur: Frankrijk