Besluit (EU, Euratom) 2018/1453 van het Europees Parlement van 18 april 2018 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016