Asia C-38/19 P: Valitus, jonka Marion Le Pen on tehnyt 21.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-161/17, Le Pen v. parlamentti, 28.11.2018 antamasta tuomiosta