Alueiden komitean lausunto aiheesta "Euroopan alue- ja paikallishallintoasiain kongressin suositus alueellisen itsehallinnon eurooppalaiseksi peruskirjaksi"