Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 184, 2013m. birželio 28d