SKRIFTLIG FRÅGA E-3445/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Återhämtning av kommunalägd mark (montes comunales) i Galicien till följd av förstörelse orsakad av kvaderstensbrytning.