Komisjoni määrus (EÜ) nr 1154/2005, 18. juuli 2005, millega kohandatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta I lisas osutatud teatavate toodete koode ja kirjeldust