Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9804 – Saudi Aramco Development/Baker Hughes/JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 123/14