Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9804 – Saudi Aramco Development / Baker Hughes / JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 123/14