Mål C-71/10 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 juli 2011 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) — Office of Communications mot Information Commissioner (Allmänhetens tillgång till miljöinformation — Direktiv 2003/4/EG — Artikel 4 — Undantag från rätten till tillgång — Begäran om tillgång som berör flera intressen som skyddas i artikel 4.2 i nämnda direktiv)