Asia C-71/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.7.2011 (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Office of Communications v. The Information Commissioner (Ympäristötiedon julkinen saatavuus — Direktiivi 2003/4/EY — 4 artikla — Tiedonsaantioikeuden poikkeukset — Tiedonsaantipyyntö, jossa on kyse useista mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa suojatuista eduista)