Sag C-71/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) 28. juli 2011 — Office of Communications mod Information Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Offentlig adgang til miljøoplysninger — direktiv 2004/3/EF — artikel 4 — undtagelser fra retten til adgang — anmodning om adgang, der berører flere interesser, som er beskyttet ved nævnte direktivs artikel 4, stk. 2)