Věc C-71/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. července 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom — Spojené království) — Office of Communications v. The Information Commissioner ( Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí — Směrnice 2003/4/ES — Článek 4 — Výjimky z práva na přístup — Žádost o přístup, jíž je dotčeno několik zájmů chráněných čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice )