Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9953 — CalSTRS/Altitude Group/AI THD) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 338/06