Cauza C-44/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Hamburg – Germania) – Scotch Whisky Association/Michael Klotz [Trimitere preliminară — Protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase — Regulamentul (CE) nr. 110/2008 — Articolul 16 literele (a)-(c) — Anexa III — Indicația geografică înregistrată „Scotch Whisky” — Whisky produs în Germania și comercializat sub denumirea „Glen Buchenbach”]