Berigtigelse til fælles konklusioner fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen — Politiske mål og prioriteter for 2020-2024 (Den Europæiske Unions Tidende C 451 I af 29. december 2020) 2021/C 15 I/02