Oprava Společných závěrů Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise Cíle politik a priority na období 2020-2024 (Úřední věstník Evropské unie C 451 I ze dne 29. prosince 2020) 2021/C 15 I/02