Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 8/19/COL z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca wykaz zawarty w rozdziale I część 1.2 pkt 39 załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii”), oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/18/COL [2019/931]