Deċiżjoni Delegata tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 8/19/COL tas-6 ta' Frar 2019 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 fil-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li telenka postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera fl-Islanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u fuq prodotti minn pajjiżi terzi (“il-lista postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera fl-Iżlanda u n-Norveġja”) u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 90/18/COL [2019/931]