Delegirana odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 8/19/COL od 6. veljače 2019. o izmjeni popisa graničnih inspekcijskih postaja u Islandu i Norveškoj odobrenih za veterinarske preglede živih životinja i životinjskih proizvoda iz trećih zemalja („popis graničnih inspekcijskih postaja u Islandu i Norveškoj”) iz točke 39. dijela 1.2. poglavlja I. Priloga I. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru i o stavljanju izvan snage Odluke Nadzornog tijela EFTA-e br. 90/18/COL [2019/931]