EFTA-Tilsynsmyndighedens delegerede beslutning nr. 8/19/COL af 6. februar 2019 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande (»listen over grænsekontrolsteder i Island og Norge«), og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 90/18/COL [2019/931]