Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 8/19/KOL ze dne 6. února 2019, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí („seznam stanovišť hraniční kontroly na Islandu a v Norsku“), a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 090/18/KOL [2019/931]