SKRIFTLIG FRÅGA E-2321/01 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) till rådet. Människohandel i EU: Greklands exempel.