EMP Ühiskomitee otsus nr 109/2012, 15. juuni 2012 , millega muudetakse XI lisa ( „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond” ), XIX lisa ( „Tarbijakaitse” ) ja EMP lepingu protokolli 37