Lieta T-462/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. augustā – Portugāle/Komisija