Mål C-526/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 9 juli 2019 — Entoma SAS mot Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation