Zaak C-526/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 9 juli 2019 — Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation