Sag C-526/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 19. juli 2019 — Entoma SAS mod Ministre de l’Économie et des Finances og Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation