Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η θέσπιση μέτρων διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα στις εμπορικές συμφωνίες» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)