EMP ühiskomitee otsus nr 61/2004, 26. aprill 2004, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)