Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2006 ( 2006. gada 4. jūlijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ)