Cauza T-358/11: Hotărârea Tribunalului din 19 iunie 2015 – Italia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Depozitare publică a zahărului — Majorarea costurilor legate de locațiunea antrepozitelor — Inventar anual al stocurilor — Inspecții fizice ale locurilor de depozitare — Securitate juridică — Încredere legitimă — Proporționalitate — Obligația de motivare — Existența unui risc de prejudiciu financiar pentru fonduri — Efect util”)