Vec T-766/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2019 — Hércules Club de Fútbol/Komisia („Štátna pomoc — Štátna pomoc poskytnutá Španielskom v prospech niektorých profesionálnych futbalových klubov — Záruka — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Výhoda — Povinnosť odôvodnenia“)